1. Bàsic:

– Breafing: Informe preliminar en el qual ens proporciones la informació necessària sobre les teves necessitats i el que vols transmetre al teu client.
– Prendre mesures de l’estat actual: Realitzem l’estat de medicions de la reforma.
– Plànols: Mitjançant la confecció de plànols aconseguim la millor distribució, pràctica i funcional.
(Plànols de distribució de la planta, il·luminació, materials, mobiliari, alçats i seccions).

2. 3D i vídeo:

– Dissenyem la proposta de la imatge a partir de renders, recorregut virtual en format vídeo i renders en 360º.
– Materials, il·luminació i mobiliari: Realitzem una elecció de materials, il·luminació i acabats a partir de la creació de imatges virtuals de 3D.

3. Realitat Virtual:

Viure el projecte a través de la Realitat Virtual a escala real.

 

 

4. Enginyeria i arquitectura.

Ens encarreguem de la legalització de projectes: permisos d’obres, activitat del nou local, normatives, etc.